Reduceri

 

-414Zile -17Ore -53Minute -59Secunde

Comandă aici orice carte dorești din lista de mai jos. Atenție! Reducerile sunt valabile numai în perioada promoției!

Primar

Aventuri printre stele (1151)

-20%

Pentru că şcoala poate fi o aventură pasionantă în cunoaştere, pentru că e vârsta jocului şi a curiozităţii creatoare, vă propunem pentru clasa a II-a setul de caiete intitulate AVENTURA ÎNVĂŢĂRII. Seria AVENTURA ÎNVĂŢĂRII se compune dintr-o suită de câte patru caiete pentru fiecare semestru. Fiecare caiet reuneşte, într-o abordare integrată, următoarele obiecte de studiu din planul de învăţământ:  comunicare în limba română, matematică şi explorarea mediului, muzică şi mişcare, arte vizuale şi abilităţi practice, dezvoltare personală. Rezolvând sarcinile de lucru din aceste caiete, elevii vor dobândi noi cunoştinţe şi deprinderi structurate într-un mod activ şi atractiv, fiind puşi în situaţii de învăţare stimulative, complexe şi, în acelaşi timp, adecvate vârstei. Activităţile îi privesc în mod direct (pe ei – pe copii, experienţele lor, familia, viaţa de zi cu zi, dar şi lumea imaginaţiei lor), dezvoltând o învăţare personalizată, temeinică, ancorată în rezolvarea de probleme, realizarea de proiecte şi dezvoltarea de valori şi atitudini pozitive. Fiecare caiet este însoţit de un ghid adresat cadrelor didactice şi părinţilor. Acesta va putea fi descărcat liber de pe situl Editurii Sigma. Ghidul oferă:
  • explicaţii suplimentare privind modalităţi de valorificare a programelor şcolare pentru formarea competenţelor prevăzute la clasa a II-a;
  • activităţi de învăţare variate, care le completează şi le dezvoltă pe cele existente în fiecare caiet;
  • diferite contexte de aplicare a exerciţiilor din caiet;
  • alte resurse utile în abordarea integrată a învăţării la acest nivel de vârstă.6.4 lei 8 lei
Comandă acum!

Aventuri la început de an şcolar (1128)

-20%

Seria AVENTURA ÎNVĂŢĂRII se compune dintr-o suită de câte patru caiete pentru fiecare semestru. Fiecare caiet reuneşte, într-o abordare integrată, următoarele obiecte de studiu din planul de învăţământ:  comunicare în limba română, matematică şi explorarea mediului, muzică şi mişcare, arte vizuale şi abilităţi practice, dezvoltare personală. Rezolvând sarcinile de lucru din aceste caiete, elevii vor dobândi noi cunoştinţe şi deprinderi structurate într-un mod activ şi atractiv, fiind puşi în situaţii de învăţare stimulative, complexe şi, în acelaşi timp, adecvate vârstei. Activităţile îi privesc în mod direct (pe ei – pe copii, experienţele lor, familia, viaţa de zi cu zi, dar şi lumea imaginaţiei lor), dezvoltând o învăţare personalizată, temeinică, ancorată în rezolvarea de probleme, realizarea de proiecte şi dezvoltarea de valori şi atitudini pozitive. Fiecare caiet este însoţit de un ghid adresat cadrelor didactice şi părinţilor. Acesta va putea fi descărcat liber de pe situl Editurii Sigma. Ghidul oferă:

  • explicaţii suplimentare privind modalităţi de valorificare a programelor şcolare pentru formarea competenţelor prevăzute la clasa a II-a;
  • activităţi de învăţare variate, care le completează şi le dezvoltă pe cele existente în fiecare caiet;
  • diferite contexte de aplicare a exerciţiilor din caiet;
  • alte resurse utile în abordarea integrată a învăţării la acest nivel de vârstă.6.40 lei 8 lei
Comandă acum!

AVENTURA CUNOAŞTERII (1133)

-20%

Prin lucrarea AVENTURA CUNOAŞTERII, pe care o propunem pentru clasa a II-a, aducem pe banca elevului şi în sprijinul profesorului un material care, prin structură şi conţinut, răspunde tuturor nevoilor acestora. Lucrarea are ca punct de pornire programa şcolară pentru Limbă şi comunicare în limba română, dar şi observaţiile referitoare la rezultatele elevilor români la testarea de tip PIRLS. De aceea în carte veţi regăsi atât textul literar, cât şi cel informativ, iar prin sarcinile formulate ne-am propus să contribuim la: dezvoltarea competenţei de receptare a mesajului scris, familiarizarea elevilor cu itemii cu alegere multiplă şi cei cu răspuns construit, dezvoltarea gândirii critice la elevi.7.20 lei 9 lei
Comandă acum!

Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă. Caiet cu activităţi integrate pentru clasa I (1192)

-40%

Tangențial, elevul are parte și de îmbinări ale unor cerințe ce țin de arte vizuale, de explorarea mediului sau dezvoltarea personală, doar pentru că am dorit să demonstrăm că ce învățăm la școală ne ajută în viața reală și că totul se îmbină. Copilul este pus în fața unor contexte multiple, a unor situații problemă, este obligat să descopere, nu să memoreze, totul bazându-se pe conexiunea de idei. Alături de el, în această călătorie de vacanţă, se vor afla trei prieteni – Mat, Ema şi Tică – care, acolo unde este necesar, vor participa la rezolvarea exerciţiilor propuse şi vor avea scris fiecare din ei rezultatul obţinut. Copilul va putea completa şi el cu rezultatul său şi va putea observa dacă este asemănător cu vreunul din cele obţinute de MatEma sau Tică. Câteva exemple de tipuri de exerciţii întâlnite:

– comunicare: de receptare a mesajului oral şi scris precum şi cele de exprimare orală şi scrisă; apre­cierea ca adevărate sau false a unor enunţuri; asocierea unor imagini/enunţuri cu informaţiile ataşate; ordonarea alfabetică a unor cuvinte date; identificarea sensului unui cuvânt; despărţirea cuvintelor în silabe; numărarea silabelor unui cuvânt; stabilirea poziţiei unui sunet în silabă/ cuvânt etc.

– matematică şi explorarea mediului: numărarea elementelor unei mulţimi; citirea numerelor de la 0 la 100; aflarea unui număr/a unor numere, respectând anumite condiţii; colorarea elementelor unei mulţimi după criterii date; identificarea „vecinilor“ unui număr; rezolvarea de adunări şi scăderi, cu şi fără trecere peste ordin, respectând algoritmul; identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în desene; reproducerea, prin desen, a formelor geometrice plane; recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului folosind imagini sau modele; completarea unui calendar pe o săptămână/lună cu starea vremii, prin lipirea/desenarea unor simboluri – nori, soare, vânt etc.; relaţionarea principalelor structuri ale organismului uman şi animal cu rolurile acestora etc.;

– dezvoltare personală: identificarea în imagini a comportamentelor prietenoase/ neprietenoase dintr-un grup; exerciţii de identificare a unor reguli de com­por­tament în relaţia cu ceilalţi; – arte vizuale şi abilităţi practice: realizarea unor lucrări individuale prin tehnici diferite; realizarea unor cadouri, felicitări pentru ocazii speciale; utilizarea unor tehnici simple de îndoire, pliere, înşirare, răsucire, lipire, rupere, tăiere, decupare după contur, modelaj, în funcţie de nevoile/opţiunile copiilor; colorarea unor desene; folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ.7.20 lei 12 lei
Comandă acum!

Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă. Caiet cu activităţi integrate pentru clasa a II-a (1193)

-40%

Tangențial, elevul are parte și de îmbinări ale unor cerințe ce țin de arte vizuale, de explorarea mediului sau dezvoltarea personală, dar doar pentru că am dorit să demonstrăm că ce învățăm la școală ne ajută în viața reală și că totul se îmbină. Copilul este pus în fața unor contexte multiple, a unor situații problemă, este obligat să descopere, nu să memoreze, totul bazându-se pe conexiunea de idei. Alături de el, în această călătorie de vacanţă, se vor afla trei prieteni – Mat, Ema şi Tică – care, acolo unde este necesar, vor participa la rezolvarea exerciţiilor propuse şi vor avea scris fiecare rezultatul obţinut. Copilul va putea completa şi el cu rezultatul său şi va putea observa dacă este asemănător cu vreunul din cele obţinute de MatEma sau Tică. Caietul, prin cerințele lui, demonstrează copilului că toate cunoștințele acumulate trebuie folosite precum ingredientele unei prăjituri. Separat aceste cunoștințe-ingrediente nu înseamnă nimic, însă prin mixarea lor, lucrurile capătă o cu totul altă față, altă savoare și ne creează bucurie. Câteva exemple de tipuri de exerciţii întâlnite: – comunicare: formularea unor întrebări şi răspunsuri pe baza textului citit; asocierea unor fapte/ evenimente/ lucruri din universul apropiat cu fragmente de text/ simboluri/ desene/ gesturi; scrierea cuvintelor obţinute prin completarea sau combinarea unor silabe; plasarea semnelor de punctuaţie într-un text; scrierea unor bilete de mulţumire, de informare, de solicitare, cu respectarea convenţiilor; confecţionarea unor felicitări cu diverse ocazii (Crăciun, Paşte, 8 Martie) şi scrierea mesajelor corespunzătoare folosind diverse instrumente; – matematică şi explorarea mediului: scrierea rezultatelor obţinute prin comparare, utilizând semnele <, >, =; aşezarea în ordine crescătoare/descrescătoare a unor numere date; selectarea unor numere după un criteriu dat; efectuarea de adunări/scăderi cu numere mai mici decât 1000, fără şi cu trecere peste ordin şi verificarea prin operaţia inversă; efectuarea de înmulţiri în concentrul 0-100, prin adunări repetate sau utilizând proprietăţi ale înmulţirii; realizarea unor desene simple, respectând o axă de simetrie dată; recunoaşterea unor corpuri geometrice în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, cilindru, con); identificarea consecinţelor unor acţiuni ale omului asupra mediilor de viaţă explorate; – dezvoltare personală: aplicarea unor tehnici art-creative prin care să se exprime diferite stări emoţionale; exerciţii de identificare a unor reguli de comportament în relaţia cu ceilalţi; – arte vizuale şi abilităţi practice: realizare de felicitări, invitaţii la zile de naştere sau onomastică; realizare de machete simple.7.20 lei 12 lei
Comandă acum!

Mat, Ema, Tică şi eu în vacanţă. Caiet cu activităţi integrate pentru clasa a III-a (1194)

-40%

Tangențial, elevul are parte și de îmbinări ale unor cerințe ce țin de arte vizuale, de explorarea mediului sau dezvoltarea personală, dar doar pentru că am dorit să demonstrăm că ce învățăm la școală ne ajută în viața reală și că totul se îmbină. Copilul este pus în fața unor contexte multiple, a unor situații problemă, este obligat să descopere, nu să memoreze, totul bazându-se pe conexiunea de idei. Alături de el, în această călătorie de vacanţă, se vor afla trei prieteni – Mat, Ema şi Tică – care, acolo unde este necesar, vor participa la rezolvarea exerciţiilor propuse şi vor avea scris fiecare rezultatul obţinut. Copilul va putea completa şi el cu rezultatul său şi va putea observa dacă este asemănător cu vreunul din cele obţinute de MatEma sau Tică. Câteva exemple de tipuri de exerciţii întâlnite: – comunicare: identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din universul apropiat; exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile unor personaje; observarea unor mărci specifice (de exemplu, plural/ gen etc.); realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/ a unui concurs/ a unui proiect; – matematică: realizarea unor modele repetitive (cu desene sau cu obiecte), respectând o regulă dată; generarea/ completarea unor şiruri de simboluri sau de numere folosind o regulă dată; utilizarea unei formule de calcul; identificarea, într-un număr, a cifrei unităţilor / zecilor / sutelor / miilor; determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau numitorul îndeplinesc anumite condiţii; utilizarea semnelor <, >, = în compararea numerelor sau fracţiilor cu ajutorul unor exemple concrete şi a unor reprezentări grafice; – ştiinţe ale naturii: observarea efectului poluării asupra unor organisme; identificarea comportamentelor distructive ale omului față de mediu; – arte vizuale şi abilităţi practice: exerciții de diversificare a ariei de utilizare a elementelor de limbaj plastic în scopul amplificării potențialului lor expresiv; realizarea de produse utile și estetice, pentru viața de zi cu zi, pentru decorarea cărora se pot folosi diferite procedee; realizarea de contururi, decupaje, colaje, amprentări.7.20 lei 12 lei
Comandă acum!

Caiet de pregatire la MATEMATICA. Clasa a IV-a, Semestrul al II-lea (1248)

-40%

Stimate copil, Mat, Ema și Tică te invită în lumea fascinantă a numerelor. Vei descoperi că adunarea are gust de ciocolată, că înmulțirea este mătăsoasă ca un fluture sau că vapoarele, avioanele și trenurile împart mărfuri și micșorează timpul în favoarea ta. Priveşte în jurul tău! Totul e matematică: numărul florilor din fereastră, păsările care zboară în stol, soarele ce străluceşte zilnic, luna şi stelele, totul, totul … Am uitat: prăjitura bunicii e tot matematică, pentru că a pus în ea grame de făină, centilitri de lapte, miere şi infinită iubire. Lumea e ca un ocean de cifre, probleme şi dezlegări. Întinde mâna şi hai să-i pătrundem mai adânc misterele! Îţi promitem că te vom însoţi! Stimate profesor, Volumul este atât un manual, cât și un caiet, cu o broșură de teste care reduce mult din timpul de corectare și de analiză a rezultatelor testării, după modelul oficial (http://www.rocnee.eu/Files/4.pdf). Cerințele sunt adaptate pentru orice nivel de lucru și permit diferențierea pozitivă. Manual, caiet, teste și ghid de evaluare, toate într-un singur pachet. Stimate părinte, Am urmat ideea lui Grigore Moisil: „Pentru elev este esenţial cum rezolvă problemele; pentru profesor – cum le pune.” Am obținut un produs, o poveste, o provocare, o carte de antrenament, un auxiliar care demonstrează că „știința nu este tristă”.9.00 lei 15.00 lei
Comandă acum!

Caiet de pregătire la ISTORIE şi GEOGRAFIE, Clasa a IV-a, Semestrul al II-lea (1249)

-40%

Vă propunem continuarea aprofundării cunoștințelor la istorie și geografie cu ajutorul Caietului de lucru Geografie – Istorie. Urmărind tematica din programa școlară în vigoare, vă propunem activități de învățare diverse, prin care se asigură formarea competențelor specifice Geografiei și Istoriei pentru clasa a IV-a. Fiecare lecție conține:
– noțiunile teoretice de bază, pentru a facilita însușirea cunoștințelor fundamentale;
– exerciții bazate pe observații și noțiuni practice;
– pentru secțiunea Geografie hărțile, graficele și ilustrațiile numeroase reprezintă un suport al învățării logice și de lungă durată;
– la secțiunea de Istorie veți regăsi un jurnal pe care elevii vor trebui să îl completeze pornind de la anumite cerințe, fapte istorice sau informații despre mari conducători ai lumii.
Sperăm că în acest mod vom reuși să veni în întâmpinarea elevilor și le vom trezi curiozitatea pentru a descoperi cât mai multe informații atât despre geografia cât și despre istoria patriei noastre.9.00 lei 15.00 lei
Comandă acum!

Cu matematica la RUCSAC, Caiet pentru Matematică și explorarea mediului - clasa a II-a, Semestrul al II-lea (1297)

-20%

Matematica, așa cum este abordată în Caietul intitulat ”Cu matematica la rucSAC – la ȘCOALĂ, ACASĂîn COMUNITATE”, îl ajută pe copil să înțeleagă mai bine, într-un mod firesc și prietenos, mediul în care trăiește. În tot cuprinsul caietului, preocuparea este de a reda nu numai litera, ci și spiritul Programei de matematică și explorarea mediuluiîn vigoare pentru anul școlar 2018-2019, printr-o integrare autentică a conceptelor specifice Științelor naturii cu acelea de Matematică. Cele cinci unități ale semestrului al II-lea acoperă integral cerințele programei școlare, au o tematică unitară, urmărită sistematic, și creează contexte familiare copilului. Fiecare lecție are o structură clară și este asociată unei singure pagini, pentru a facilita parcurgerea sistematică. În același timp, fiecare pagină avansează gradat, de la simplu la complex, de la experiența concretă la interiorizări abstracte. Caietul îl călăuzește pe copil spre virtuți demne de dezvoltat, invitându-l, periodic, să analizeze o suită de acțiuni cu încărcătură valorică și să decidă care este virtutea semnificativă. Trebuie să facă acest lucru selectând și lipind un autocolant (deci acționând practic), precum și alegând un cuvânt potrivit dintr-o listă (deci mobilizând un nivel abstract de gândire). Părinții au un rol deosebit de important în această etapă de formare a copilului. Astfel, fără a insista sau plictisi, caietul oferă un ghidaj simplu ce sugerează activități pe care părintele și copilul le pot face împreună, în contexte cotidiene, generând premise de a se înțelege și cunoaște mai bine unul pe celălalt.12.00 lei 15.00 lei
Comandă acum!

Set cărţi uriaşe Clasa I, Semestrul al II-lea (1101)

-20%

Editura Sigma vă propune pentru CLASA I, semestrul al II-lea, un set de materiale didactice care cuprinde: Prietenia, Ce miros au meseriile?, Copilăria. Fiecare carte uriaşă are format mare, conţine ilustraţii şi textul aferent unei poveşti ce poate constitui baza exerciţiilor şi activităţilor din caietul de lucru al elevului corespunzător. De asemenea, poate fi folosită pe parcursul a patru săptămâni de şcoală. Atât imaginile, cât şi textul sunt transdisciplinare. Cadrele didactice vor avea astfel material pentru susţinerea tuturor disciplinelor: Comunicare, Matematică şi Ştiinţe, Dezvoltare personală, Educaţie pentru sănătate, Arte vizuale.43.20 lei 54.00 lei
Comandă acum!

Cu matematica la RUCSAC, Caiet pentru Matematică și explorarea mediului - clasa I, Semestrul al II-lea (1296)

-20%

Matematica, așa cum este abordată în Caietul intitulat ”Cu matematica la rucSAC – la ȘCOALĂ, ACASĂîn COMUNITATE”, îl ajută pe copil să înțeleagă mai bine, într-un mod firesc și prietenos, mediul în care trăiește. În tot cuprinsul caietului, preocuparea este de a reda nu numai litera, ci și spiritul Programei de matematică și explorarea mediuluiîn vigoare pentru anul școlar 2018-2019, printr-o integrare autentică a conceptelor specifice Științelor naturii cu acelea de Matematică. Cele cinci unități ale semestrului al II-lea acoperă integral cerințele programei școlare, au o tematică unitară, urmărită sistematic, și creează contexte familiare copilului. Fiecare lecție are o structură clară și este asociată unei singure pagini, pentru a facilita parcurgerea sistematică. În același timp, fiecare pagină avansează gradat, de la simplu la complex, de la experiența concretă la interiorizări abstracte. Caietul îl călăuzește pe copil spre virtuți demne de dezvoltat, invitându-l, periodic, să analizeze o suită de acțiuni cu încărcătură valorică și să decidă care este virtutea semnificativă. Trebuie să facă acest lucru selectând și lipind un autocolant (deci acționând practic), precum și alegând un cuvânt potrivit dintr-o listă (deci mobilizând un nivel abstract de gândire). Părinții au un rol deosebit de important în această etapă de formare a copilului. Astfel, fără a insista sau plictisi, caietul oferă un ghidaj simplu ce sugerează activități pe care părintele și copilul le pot face împreună, în contexte cotidiene, generând premise de a se înțelege și cunoaște mai bine unul pe celălalt.12.00 lei 15.00 lei
Comandă acum!

Set caietul elevului Clasa I, Semestrul al II-lea (1102)

-20%

Editura Sigma vă oferă pentru Clasa I, semestrul al II-lea, setul de caiete cu activităţi pentru elevi, care cuprinde: Prietenia, Ce miros au meseriile, Copilăria. Fiecare caiet are 32 de pagini ce reprezintă o bogată resursă pentru activităţile ce se desfăşoară în cadrul orelor de Comunicare în limba română, Matematică şi explorarea mediului şi Dezvoltare personală. O parte dintre exerciţiile propuse poate fi folosită în cadrul orelor de Arte vizuale şi abilităţi practice, dar şi în desfăşurarea celor de Muzică şi mişcare. Conţinutul integrat al acestor caiete facilitează: – realizarea unor tipuri variate de exerciţii de comunicare în limba română (de exemplu: selectarea şi gruparea cărţilor de joc în funcţie de anumite criterii; prezentarea unui moment preferat din poveste pe baza cărţilor de joc; identificarea personajelor din textul audiat; identificarea sunetelor şi literelor din cuvinte); – identificarea poziţiei pe care o are Soarele în decursul unei zile, cunoaşterea unor corpuri cereşti din Univers, înţelegerea modului în care Pământul influenţează dezvoltarea vieţii; – găsirea termenului lipsă în diferite exerciţii, compararea diferenţelor, formularea de probleme după o schemă, compunerea de probleme cu aceleaşi date; – recunoaşterea figurilor plane; descoperirea caracteristicilor figurilor plane; asocierea operaţiei cu rezultatul corect; consolidarea noţiunilor predate: succesor, predecesor, numere pare, numere impare; – identificarea unităţilor nonstandard de măsurat capacitatea; exerciţii de apreciere a capacităţii unui vas; identificarea unităţii de măsură potrivite pentru obiectele desenate; identificarea instrumentelor folosite la măsurarea timpului; unităţi de măsurat timpul: ora, ziua, săptămâna, luna, anul; – identificarea aparatelor care funcţionează cu ajutorul curentului electric; prezentarea sur-selor de energie (soarele, apa, vântul, cărbunii, petrolul) şi modul de utilizare al acestora; – realizarea unui album cu prietenii din clasa I; realizarea unui calendar personal privind activităţile extraşcolare; – recunoaşterea efectului forţei gravitaţionale asupra corpurilor de pe Pământ – căderea liberă; – organizarea de jocuri de rol prin care copiii pot face schimb de informaţii sau impresii (de exemplu: repovestirea după imagini, exprimarea unor preferinţe în alegerea prietenilor, găsirea unor sinonime etc.).19.20 lei 24.00 lei
Comandă acum!
Gimnaziu

Matematică pentru clasa a VII-a. Exerciții. Probleme. Teste (1214)

-20%

Lucrarea se adresează elevilor de clasa a VII-a şi este parte a unei serii de 4 lucrări auxiliare care au ca numitor comun pregătirea eficientă la matematică. Așadar, e bine să iei din timp în calcul acest aspect și să alegi o pregătire unitară și continuă pe același format de culegere. Aruncă-ți o privire și pe culegerea destinată clasei a VIII-a. Un argument deloc de neglijat în a alege această culegere, comparativ cu altele, îl reprezintă faptul că este gândită gradual, pe lecții, pentru o parcurgere ritmică a materiei. Lucrarea și seria prezentă este urmașa unei serii ce s-a bucurat de un success real pe piață. Actualizată și îmbunătățită, lucrarea propune în plus: teste inițiale, teste semestriale, modele de teze semestriale și teste pentru pregătirea olimpiadelor. Un alt atu al lucrării și al seriei noi, în ansamblu, este că poate fi utilizată fără diferențe atât la clasă, cât și individual, de către elev, cu aceleași notabile și vizibile rezultate. Și nu are cum să fie altfel când sunt împletite armonios exercițiile, problemele și testele de verificare, algebra și geometria, utilitatea cu plăcerea de a lucra.18.40 lei 23 lei
Comandă acum!

Matematică pentru clasa a V-a. Exerciții. Probleme. Teste (1212)

-20%

Special concepută pentru elevii de clasa a V-a, această carte face parte dintr-o serie de 4 lucrări auxiliare care asigură pregătirea eficientă la matematică pe întreaga perioadă a gimnaziului. Spunem aceasta pentru că e bine să gândești din timp o pregătire unitară și continuă pe același format de culegere. Un atu față de alte culegeri de același tip îl reprezintă faptul că este concepută gradual, pe lecții, pentru o parcurgere ritmică a materiei. Seria întâi s-a bucurat de un succes incontestabil pe piață. Noua variantă actualizată și îmbunătățită aduce un număr sporit de teste inițiale, modele de teze semestriale și teste pentru pregătirea olimpiadelor. Un alt avantaj al lucrării și al seriei, în ansamblu, este că poate fi folosită atât într-un cadru organizat la clasă, cât și individual, de către elev, cu aceleași notabile și vizibile rezultate. Și nu are cum să fie altfel, când sunt împletite armonios exercițiile, problemele și testele de verificare, algebra cu geometria, utilitatea cu plăcerea de a lucra.18.40 lei 23 lei
Comandă acum!

MATEMATICA. Probleme și teste pentru clasa a VIII-a și EVALUAREA NATIONALA. Semestrul I (1292)

-30%

Principalele caracteristici ale auxiliarului: Integrarea competențelor prevăzute de programa școlară cu acelea din clasele anterioare reprezintă elementul cheie al acestui auxiliar. Culegerea este construită pe baza unei planificări riguroase, care urmărește împletirea elementelor de recapitulare cu materia de zi-cu-zi. Având în vedere acest aspect important, colectivul de autori care a lucrat la realizarea auxiliarului a vizat următoarele criterii: 1. Adresabilitatea: Culegerea este organizată ca o carte activă – o carte care oferă elevului resurse pertinente pentru implicarea în evaluare și feedback. Cartea activă propune profesorilor să dedice de două ori pe săptămână un timp de 10-15 minute în care fiecare elev să aleagă să rezolve o probă de evaluare prin care află în ce măsură poate opera cu conceptele nou predate, precum și cu acelea recapitulate în cadrul orei de clasă. Elevii pot alege una dintre cele două probe de evaluare: Proba a – mai simplă, sau Proba b – un pic mai dificilă. La fiecare probă există în carte și un spațiu liber, în care profesorul poate propune elevilor un exercițiu suplimentar-surpriză (eventual indicat tot dintre exercițiile culegerii). Cartea activă ajută fiecare elev să avanseze în ritmul său propriu, dezvoltându-și, cu această ocazie, încrederea că matematica – știința gândirii – este un joc interesant și accesibil. Elevul care participă la propria invățare și evaluare este mai atent în oră și, ca urmare, valorifică mai bine timpul și spațiul școlar, pentru a-și atinge un maxim de potențial. 2. Legătura cu programa școlară: Fiind un instrument care îi ajută pe elevi în ceea ce privește pregătirea pentru Evaluarea Națională, structura auxiliarului, conținuturile, notațiile și abordările în înțelegerea și fixarea noțiunilor urmăresc îndeaproape programele școlare aferente claselor V - VIII, respectând logica și coerența acestora. 3. Conținutul: Lucrarea acoperă conținuturile celor patru ani de studiu (clasele a V-a – a VIII-a) în două volume repartizate pe cele două semestre. În primul semestru, temele sunt distribuite în 18 săptămâni, în cel de-al doilea în 12, urmate de 3 săptămâni dedicate evaluărilor de sinteză. Fiecare unitate de învățare este alocată unei săptămâni. Problemele acoperă în mod gradat tipurile de competențe prevăzute în programa școlară, pe patru niveluri de dificultate, astfel: • nivelul 1– identificare, reprezentare; • nivelul 2 – aplicarea unor reguli de calcul și algoritmi, rezolvare de probleme standard; • nivelurile 3 și 4 – modelare, demonstrare și argumentare, interpretarea matematică a unor probleme practice. Culegerea include de asemenea câte două teste de progres din două în două săptămâni, cu timpul de lucru de 50 de minute, organizate tot pe două niveluri a și b, teste pe care elevii le pot aborda în clasă sau acasă. Sunt prezente totodată și modele de teză. Atât testele de progres, cât și modelele de teză urmează structura și tipologia de probleme caracteristice examenului de evaluare națională. 4. Gradul de corectitudine: Limbajul folosit este simplu, intuitiv, dar realizează o prezentare corectă, clară și completă a contextelor de lucru. Notațiile sunt actuale, conform noii programe și tendințelor actuale. Sunt oferite indicații la exercițiile cu grad mediu de dificultate și soluții detaliate, acolo unde sarcinile de lucru sunt complexe.16.10 lei 23 lei
Comandă acum!

MATEMATICA. Probleme și teste pentru clasa a VIII-a și EVALUAREA NATIONALA. Semestrul al II-lea (1304)

-30%

Principalele caracteristici ale auxiliarului: Integrarea competențelor prevăzute de programa școlară cu acelea din clasele anterioare reprezintă elementul cheie al acestui auxiliar. Culegerea este construită pe baza unei planificări riguroase, care urmărește împletirea elementelor de recapitulare cu materia de zi-cu-zi. Având în vedere acest aspect important, colectivul de autori care a lucrat la realizarea auxiliarului a vizat următoarele criterii: 1. Adresabilitatea: Culegerea este organizată ca o carte activă – o carte care oferă elevului resurse pertinente pentru implicarea în evaluare și feedback. Cartea activă propune profesorilor să dedice de două ori pe săptămână un timp de 10-15 minute în care fiecare elev să aleagă să rezolve o probă de evaluare prin care află în ce măsură poate opera cu conceptele nou predate, precum și cu acelea recapitulate în cadrul orei de clasă. Elevii pot alege una dintre cele două probe de evaluare: Proba a – mai simplă, sau Proba b – un pic mai dificilă. La fiecare probă există în carte și un spațiu liber, în care profesorul poate propune elevilor un exercițiu suplimentar-surpriză (eventual indicat tot dintre exercițiile culegerii). Cartea activă ajută fiecare elev să avanseze în ritmul său propriu, dezvoltându-și, cu această ocazie, încrederea că matematica – știința gândirii – este un joc interesant și accesibil. Elevul care participă la propria invățare și evaluare este mai atent în oră și, ca urmare, valorifică mai bine timpul și spațiul școlar, pentru a-și atinge un maxim de potențial. 2. Legătura cu programa școlară: Fiind un instrument care îi ajută pe elevi în ceea ce privește pregătirea pentru Evaluarea Națională, structura auxiliarului, conținuturile, notațiile și abordările în înțelegerea și fixarea noțiunilor urmăresc îndeaproape programele școlare aferente claselor V - VIII, respectând logica și coerența acestora. 3. Conținutul: Lucrarea acoperă conținuturile celor patru ani de studiu (clasele a V-a – a VIII-a) în două volume repartizate pe cele două semestre. În primul semestru, temele sunt distribuite în 18 săptămâni, în cel de-al doilea în 12, urmate de 3 săptămâni dedicate evaluărilor de sinteză. Fiecare unitate de învățare este alocată unei săptămâni. Problemele acoperă în mod gradat tipurile de competențe prevăzute în programa școlară, pe patru niveluri de dificultate, astfel: • nivelul 1– identificare, reprezentare; • nivelul 2 – aplicarea unor reguli de calcul și algoritmi, rezolvare de probleme standard; • nivelurile 3 și 4 – modelare, demonstrare și argumentare, interpretarea matematică a unor probleme practice. Culegerea include de asemenea câte două teste de progres din două în două săptămâni, cu timpul de lucru de 50 de minute, organizate tot pe două niveluri a și b, teste pe care elevii le pot aborda în clasă sau acasă. Sunt prezente totodată și modele de teză. Atât testele de progres, cât și modelele de teză urmează structura și tipologia de probleme caracteristice examenului de evaluare națională. 4. Gradul de corectitudine: Limbajul folosit este simplu, intuitiv, dar realizează o prezentare corectă, clară și completă a contextelor de lucru. Notațiile sunt actuale, conform noii programe și tendințelor actuale. Sunt oferite indicații la exercițiile cu grad mediu de dificultate și soluții detaliate, acolo unde sarcinile de lucru sunt complexe.16.10 lei 23 lei
Comandă acum!

Carte activă Explorez, aplic, rezolv! – Culegere de probleme, teste și resurse pentru portofoliu, Clasa a VI-a, Partea a II-a (1301)

20%

Cartea activă este un instrument util, inedit, pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor în cadrul orelor de clasă. Cartea acoperă programa de matematică în uz, putând fi utilizată cu oricare dintre manualele școlare. Pentru fiecare lecție sunt alocate două sau patru pagini, după cum este proiectată să se desfășoare în una sau două ore de clasă. După prezentarea unor elemente de teorie însoțite de exemple, fiecare lecție continuă cu exerciții variate, grupate pe patru niveluri de dificultate. Fiecare unitate de învățare a cărții mai conține: un exemplu de redactare, cateva elemente ce țin de istoria matematicii, probleme recapitulative, câte două teste recapitulative și o fișă care propune explorarea unor probleme interesante sub forma unui mini-proiect. Cartea activă propune profesorilor să dedice în cadrul orei un timp de 10-20 de minute în care fiecare elev să rezolve o probă de evaluare pentru a afla în ce măsură a ințeles și poate opera cu conceptele nou predate. Elevii pot alege una dintre cele două probe de evaluare: Proba a – mai simplă, sau Proba b – un pic mai dificilă. La fiecare probă există în carte și un spațiu liber, în care profesorul poate propune elevilor un exercițiu suplimentar-surpriză (eventual indicat tot dintre exercițiile culegerii). Unele enunțuri conțin un parametru sub forma unei casete în care elevul trebuie să insereze o valoare pentru a putea rezolva exercițiul respectiv. Profesorul poate decide să evalueze prin sondaj, în fiecare oră, câțiva dintre elevii clasei, solicitând acestora fișa cu proba lucrată (a sau b), care poate fi decupată. Aplicarea experimentală a cărții a arătat că, utilizând-o sistematic la clasă, elevii ajung să urmărească cu atenție sporită explicațiile profesorului, ca să poată rezolva cu succes cerințele unei probe în cadrul aceleiași ore. Cartea activă ajută fiecare elev să avanseze în ritmul său propriu, să-și cunoască mai bine nivelul de competență matematică și să ia decizii informate asupra tipurilor de probleme de rezolvat pentru a-și îmbunătăți performanțele. În concluzie, Cartea activă oferă elevului posibilitatea să participe activ în procesul de învățare și la propria sa evaluare, elevul devenind astfel mai eficient în a-și organiza timpul de studiu și în a-și orienta activitatea spre succes.15.20 lei 19.00 lei
Comandă acum!

Carte activă Explorez, aplic, rezolv! – Culegere de probleme, teste și resurse pentru portofoliu, Clasa a V-a, Partea a II-a (1300)

-20%

Detalii (prezentare detaliată) Cartea activă este un instrument util, inedit, pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor în cadrul orelor de clasă. Cartea acoperă programa de matematică în uz, putând fi utilizată cu oricare dintre manualele școlare.
Pentru fiecare lecție sunt alocate două sau patru pagini, după cum este proiectată să se desfășoare în una sau două ore de clasă. După prezentarea unor elemente de teorie însoțite de exemple, fiecare lecție continuă cu exerciții variate, grupate pe patru niveluri de dificultate. Fiecare unitate de învățare a cărții mai conține: un exemplu de redactare, cateva elemente ce țin de istoria matematicii, probleme recapitulative, câte două teste recapitulative și o fișă care propune explorarea unor probleme interesante sub forma unui mini-proiect.
Cartea activă propune profesorilor să dedice în cadrul orei un timp de 10-20 de minute în care fiecare elev să rezolve o probă de evaluare pentru a afla în ce măsură a ințeles și poate opera cu conceptele nou predate.
Elevii pot alege una dintre cele două probe de evaluare: Proba a – mai simplă, sau Proba b – un pic mai dificilă. La fiecare probă există în carte și un spațiu liber, în care profesorul poate propune elevilor un exercițiu suplimentar-surpriză (eventual indicat tot dintre exercițiile culegerii). Unele enunțuri conțin un parametru sub forma unei casete în care elevul trebuie să insereze o valoare pentru a putea rezolva exercițiul respectiv. Profesorul poate decide să evalueze prin sondaj, în fiecare oră, câțiva dintre elevii clasei, solicitând acestora fișa cu proba lucrată (a sau b), care poate fi decupată. Aplicarea experimentală a cărții a arătat că, utilizând-o sistematic la clasă, elevii ajung să urmărească cu atenție sporită explicațiile profesorului, ca să poată rezolva cu succes cerințele unei probe în cadrul aceleiași ore. Cartea activă ajută fiecare elev să avanseze în ritmul său propriu, să-și cunoască mai bine nivelul de competență matematică și să ia decizii informate asupra tipurilor de probleme de rezolvat pentru a-și îmbunătăți performanțele. În concluzie, Cartea activă oferă elevului posibilitatea să participe activ în procesul de învățare și la propria sa evaluare, elevul devenind astfel mai eficient în a-și organiza timpul de studiu și în a-și orienta activitatea spre succes.15.20 lei 19.00 lei
Comandă acum!

Cos

Cos de cumparaturi

Produs sters. Anulare